Danh mục Website
Tìm kiếm thông tin
Liên kết Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0965301616

Bv YHCT Hà Tĩnh - 0393.856.663
Hôm nay: 127 - Tất cả: 1,571,215
 
Tin tức
 
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Tin đăng ngày: 3/7/2024 - Xem: 61

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

      

Số: 94 /CV-YHCT

V/v đề nghị gửi thư báo giá thiết bị y tế.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế nội dung cụ thể như sau:

I.      Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.     Đơn v yêu cu báo giá: Bnh vin Y hc c truyn Hà Tĩnh.

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Trần Bá Cương - Trưởng phòng TC-KT

3.  Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ông Trần Bá Cương - Trưởng phòng TC-KT  Bệnh viện y học cổ truyền Hà Tĩnh; Số 48 đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

-  Nhận qua mail: [email protected].

4.  Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04/7/2024 đến trước 17h ngày 14/7/2024.

Các báo giá nhn đưc sau thi đim nêu trên s không đưc xem xét.

5.  Thi hn có hiu lc ca báo giá: 90 ngày k t ngày 04/7/2024.

II.Ni dung yêu cu báo giá:

1.  Danh mc hàng hóa yêu cu báo giá: Có ph lc đ ngh báo giá đính kèm.

2.  Đa đim cung cp: Bnh vin Y hc c truyn Hà Tĩnh, S 48 đưng Hà Hoàng, xã Thch Trung, TP Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh.

3.  Thi gian giao hàng d kiến: Trong vòng 60 ngày.

        4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng, thanh toán 50% còn lại ngay sau khi bàn giao thiết bị.

       5. Các thông tin khác:

         - Các thiết bị phải có tính năng tương đương hoặc cao hơn tính năng yêu cầu, các thiết bị khi chào nhà cung cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung.

         - Trường hợp thiết bị, hàng hoá các đơn vị chào thấp hơn hoặc không đáp ứng được các tiêu chí đưa ra, bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố, tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không ảnh hưởng quá nhiều đến các tính năng, công dụng cũng như thực tế sử dụng của chuyên môn và hiệu quả khám và điều trị, bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị.

           Các thông tin khác: Báo giá gi theo mu ph lc  đính kèm công văn này.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                         - Lưu: VT.       

 

                                       

 

 

                         

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Bùi Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG ỨNG THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ TĨNH

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

 

 

1

 

 

Máy điện châm

Yêu cầu về thống số cấu hình cung cấp:

-   Chất lượng máy: Mới 100%

-  Năm sản xuất: Từ 2024 trở về sau

-   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, EC hoặc tương đương

-  Thiết bị sử dụng điện áp: 220V/50Hz.

-   Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa đến ≤ 40°C

+ Độ ẩm tối đa đến ≤ 80%

Yêu cầu về cấu hình

Máy chính: 01 chiếc

Dây nguồn (adapter): 01 cái

Dây nối tấm điện cực hoặc kẹp kim: ≥ 6 cái

Tấm điện cực massage (kích thước tối thiểu: 50mm x 50mm): ≥ 06 cặp

Dây kẹp kim châm: ≥ 06 cặp 

Sách hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: ≥ 1 bộ

Tính năng kỹ thuật

-  Có tối thiểu 6 kênh

Công suất đầu vào tối đa ≥ 10VA

Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng

Công suất đầu ra: ≥ 0.3VA

Tần số: ≥1 ≤ 100Hz

Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng

Máy có giao diện sử dụng tiếng Việt

Yêu cầu khác:

1.  Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng

2.  Cam kết thời gian bo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.

3. Lắp dặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện

 

 

50

 

 

Cái

01 khoản

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1: Mẫu báo giá

(Kèm theo Công văn số      /CV-YHCT ngày    /    /2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan

STT

Tên hàng hóa

Tên thương mại

Model, mã hiệu

Thông số kỹ thuật

Quy cách

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

 

 

               

 

 

 

 

               

 

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày…… tháng     năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 

……, ngày.... tháng      năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

https://drive.google.com/file/d/1fVwqvIyLVKKLjbaKqjmcJHywrffxeM7J/view?usp=sharing

 

Tin tức khác:
Nhận diện gừng Trung Quốc và Việt Nam (22/12/2012)
Gia tăng bệnh nhân tim mạch (22/12/2012)
Bộ Y tế chấn chỉnh công tác tiêm chủng (22/12/2012)
Triển khai Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (22/12/2012)
Cho trẻ uống VitaminA hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng (3/6/2013)
Những điều cần biết về bệnh cao huyết áp (4/6/2013)
Tập Sắc khí khí công để khỏe mạnh, sống lâu và minh mẫn (4/6/2013)
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh Tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở (28/11/2013)
PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRIỆT MẠCH QUA SIÊU ÂM DOPPLER - THD (10/4/2014)
Không ngừng đổi mới để phát triển (16/1/2014)
9 Điều Y huấn cách ngôn - Hải thượng Lãn Ông (7/2/2014)
Thân thế -Sự nghiệp Việt Y tổ Hải thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác (7/2/2014)
TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU TRIỆT MẠCH (19/4/2014)
Ứng dụng thiết bị phục hồi chức năng hiện đại vào khám và điều trị (15/5/2014)
ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ TĨNH LẦN THỨ V - NHIỆM KỲ 2014 - 2017 (27/5/2014)
Video Clips
Video
Đoàn thanh niên bệnh viện YHCT khám và cấp phát thuốc miễn phí tại Sơn Hà - Hương Sơn
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BV YHCT HÀ TĨNH
Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm
ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN (PGS. TS NGUYỄN NHƯỢC KIM)
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cắt điều hòa của cán bộ để phục vụ bệnh nhân
PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRIỆT MẠCH QUA SIÊU ÂM DOPPLER - THD
Thông tin mới nhất
TAC DỤNG VÀ TÁC HẠI CỦA CAM THẢO
ĐÔNG Y TRỊ BỆNH THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO
KHÁNG KHÁNG SINH, MỐI ĐE DỌA SỨC KHỎE VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU
Tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên thế giới​
5 ĐIỀU BỐ MẸ CẦN BIẾT VỀ TIÊM VACCINE COVID-19 CHO TRẺ EM
NHỮNG DẠNG THUỐC VIÊN KHÔNG ĐƯỢC NHAI, NGHIỀN, BẺ NHỎ (DO-NOT-CRUSH)
Dự báo thời tiết
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh
Địa chỉ: Đường Hà Hoàng - Đoài Thịnh - Thạch Trung - Tp Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.856.663 - Fax: 02393.856.663
Email: [email protected] - Website: http://bvyhoccotruyenhatinh.vn