Danh mục Website
Tìm kiếm thông tin
Liên kết Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0965301616

Bv YHCT Hà Tĩnh - 0393.856.663
Hôm nay: 279 - Tất cả: 773,445
 
Tin tức
 
CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ TĂNG HUYẾT ÁP
Tin đăng ngày: 16/5/2018 - Xem: 2287

Chúng ta có 5 hướng dẫn về THA như sau:

 
- NICE/ BHS 2011   của UK.
- ESH/ESC  2013   của Châu Âu.
- ASH/ISH   2014   của Mỹ (Ký duyệt bởi APSH)
- AHA/ACC/CDC 2014   của Mỹ.
- JNC - 8  2014   của Mỹ.
 

Từ khóa: Hướng dẫn mới, tăng huyết áp

 

1. CÁC ĐIỂM MỚI TRONG CÁC HƯỚNG DẪN

 

1.1. Hướng dẫn về tiêu chuẩn chẩn đoán THA:

 
NICE/BHS  (1)  (2011)  

> 140/90 mmHg (*).
ESH/ESC    (2)  (2013)  > 140/90 mmHg.
ASH/ISH     (3)  (2014) > 140/90 mmHg.
AHA/ACC/CDC (4)     (2014)  > 140/90 mmHg.
JNC - 8   (5) (2014)  không đề cập đến. 
 

(trước đây JNC 7 có xác định THA khi HA> 140/90 mmHg).

 

(*) Nếu xác định bằng  Holter HA 24 giờ hay đo HA tại nhà  > 135/85 mmHg

 

Về vấn đề này, các hướng dẫn tương đối thống nhất, riêng chỉ có NICE và BHS là có nêu thêm tiêu chuẩn chẩn đoán THA bằng Holter HA hay đo HA tại nhà, trị số HA cả tâm thu và tâm trương đều thấp hơn 5 mmHg.

 

1.2. Hướng dẫn về điều trị hạ HA mục tiêu

 

- NICE/BHS   (2011)  < 140/90 mmHg.

 

Ở bệnh nhân > 80 tuổi:  < 150/90 mmHg.

 

- ESH/ESC (2013)  < 140/90 mmHg.

 

HA tâm thu < 140 mmHg ở người trung niên, còn người già hơn thì HA mục tiêu từ 140 –150 mmHg.

 

- ASH/ISH (2014)  < 140/90 mmHg.

 

Ở bệnh nhân > 80 tuổi: < 150/90 mmHg.

 

- AHA/ACC/CDC (2014)  > 140/90 mmHg.

 

- JNC - 8 (2014) không đề cập (JNC 7 thì có mục tiêu là < 140/90 mmHg).

 

Về vấn đề này có sự không thống nhất rõ ràng giữa các hướng dẫn, Có hướng dẫn đề cập đến hạ HA mục tiêu theo tuổi, nhưng chọn mốc bệnh nhân > 80 tuổi như ASH,ISH hay NICE,BSH chứ không phải chỉ nói chung về độ tuổi như tuổi trung niên và người lớn tuổi hơn hay già hơn (của ESH,ESC).

 

1.3. Hướng dẫn về bước đầu tiên điều trị hạ HA

 

- NICE/BHS (2011): Ức chế canxi cho bệnh nhân > 55 tuổi, còn ở bệnh nhân < 55 tuổi  dùng Ức chế men chuyển hay Ức chế thụ thể AT1.

 

- ESH/ESC (2013): Bất kỳ nhóm thuốc nào (Lợi tiểu, ức chế canxi, ACEI hay ARB, Ức chế bêta...).

 

- ASH/ISH (2014): Ức chế canxi, hay lợi tiểu thiazide ở bệnh nhân < 60 tuổi, Ức chế thụ thể AT1 hay Ức chế men chuyển.

 

- AHA/ACC/CDC(2014): Lợi tiểu thiazide cho hầu hết bệnh nhân, có thể thay Ức chế men chuyển hay Ức chế thụ thể AT1, hay ức chế canxi.

 

- JNC -8 (2014): Ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể AT1, ức chế canxi hay lợi tiểu thiazide.

 

Về vấn đề này càng thấy bộc lộ rõ nét sự không thống nhất giữa các hướng dẫn về bước điều trị đầu tiên... NICE/BHS thì chọn ức chế canxi cho bệnh nhân < 55 tuổi. Đa số đều thống nhất có thể sử dụng ức chế canxi, ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể và lợi tiểu thiazide để điều trị bước đầu tiên, còn ức chế bêta thì không? Như vậy về sử dụng ức chế bêta như là bước đầu tiên thì chỉ có hướng dẫn của ESH/ESC là đồng ý, còn hầu hết các hướng dẫn khác thì không. Tại sao?

 
NICE/BHS (2011)  

Không (Bước 4).
ESH/ESC (2013)  Có.
ASH/ISH (2014) Không (Bước 4).
AHA/ACC/CDC  (2014)  Không (Bước 3).
JNC - 8 (2014) 

Không (Bước 4).

 

Cụ thể chúng ta thấy rằng cũng có sự thống nhất nhẹ trong chọn thuốc cho bước điều trị đầu tiên:

 

- Theo NICE/BSH (2011): Thuốc chọn lựa bước 1: Bệnh nhân trẻ tuổi < 55 tuổi. Ức chế thụ thể hay Ức chế men chuyển Bệnh nhân lớn tuổi > 55 tuổi (*) và bệnh nhân da đen, gốc Phi dùng ức chế canxi tác dụng kéo dài.

 

- Theo ASH/ISH (2014): Đối với bệnh nhân da trắng (không da đen); Thuốc chọn lựa bước 1: Bệnh nhân trẻ tuổi < 60 tuổi. Ức chế thụ thể hay Ức chế men chuyển bệnh nhân lớn tuổi > 60 tuổi dùng ức chế canxi tác dụng kéo dài hay lợi tiểu thiazide. Đối với bệnh nhân da đen hay gốc Phi, ở mọi lứa tuổi đều dùng ức chế canxi tác dụng kéo dài hay lợi tiểu thiazide.

 

1.4. Hướng dẫn về bước thứ hai điều trị hạ HA

 

Theo NICE/BSH(2011: Khi chọn thuốc ở bước thứ hai, ở mọi bệnh nhân và mọi lứa tuổi đều dùng: ức chế canxi cộng với ức chế hệ renin – angiotensin.

 

Theo ASH/ISH (2014): Khi chọn thuốc ở bước thứ hai, ở mọi bệnh nhân và mọi lứa tuổi đều dùng: ức chế canxi hay lợi tiểu thiazide cộng với ức chế hệ renin – angiotensin. Trong một nghiên cứu phân tích meta, nguy cơ ĐTĐ xuất hiện do điều trị thuốc hạ huyết áp như hình sau:

 

Hình 1. Nguy cơ tiểu đường khi dùng thuốc hạ huyết áp


 

1.5. Hướng dẫn về điều trị phối hợp hai thuốc hạ HA ngay từ đầu

 
NICE/BHS (2011)  

Không có.

ESH/ESC (2013)  Có: Nhưng ở bệnh nhân “markedly elevated BP”.
ASH/ISH (2014) Có: Ở những bệnh nhân có HA >160/100 mmHg.
AHA/ACC/CDC  (2014)  Có: Ở những bệnh nhân có HA >160/100 mmHg
JNC - 8 (2014) 

Có: Ở những bệệnh nhân có HA >160/100 mmHg

 

Hình 2. Hướng dẫn điều trị khuyến cáo dùng liệu pháp kết hợp đối với bệnh nhân TCTM cao


 

 đồ 1. ESH/ESC guidelines, 2013. Sơ đồ kết hợp thuốc


 

1.6. Hướng dẫn về theo dõi HA

 

Theo dõi huyết áp: Hướng dẫn NICE / BHS có sữa đổi (8/ 2011)

 

- ABPM nên được dùng để xác định chẩn đoán tăng huyết áp mới phát hiện để bắt đầu điều trị.

 

- Sau khi chẩn đoán, Đo HA ở phòng khám như thường lệ có thể được dùng để đánh giá hiệu quả điều trị và kiểm soát HA trong thời gian dài. 

 

- Mục tiêu của điều trị là kiểm soát HA 24 giờ bằng trung bình các thuốc hạ Ha thích hợp.

 

1.7. Hướng dẫn về lựa chọn loại thuốc hạ HA

 

- NICE/BHS.

 

- ESH/ESC. Không có khuyến cáo về

 

- ASH/ISH. lựa chọn loại thuốc hạ HA

 

- AHA/ACC/CDC.

 

- JNC -8.

 

Tuy nhiên thuốc lợi tiểu nên dùng các loại thiazide như sau:

 

Lợi tiểu loại thiazide:

 

- NICE/BHS1 (2011): Chlorthalidone, Indapamide.

 

- ESH/ESC2 (2013): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.

 

- ASH/ISH3 (2014): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.

 

- AHA/ACC/CDC4(2014): Thiazides.

 

- JNC 85 (2014): Thiazides, Chlorthalidone, Indapamide.

 

- CCBs: Nifedipine GITS or Amlodipine.

 

+ Thiazides: Not chlorthalidone.

 

+ ACEIs: Perindopril, not Ramipril (unless- twice-daily).

 

+ ARBs: Not Losartan.

 

+ β-Blockers: Maybe Bisoprolol.

 

2. KẾT LUẬN

 

- Tăng huyết áp được xác định khi > 140/90 mmHg.

 

- HA mục tiêu < 140/90 nhưng mục tiêu "mềm" hơn đối với người già.

 

- β-Blockers được thêm vào bước 3 hay 4.

 

- Ức chế canxi như bước 1/ thuốc đầu tiên cho hầu hết bệnh nhân.

 

- Bước 1 dùng ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể AT1 đối với bệnh nhân trẻ tuổi (< 55/60 tuổi).

 

- Có vài khuyến cáo cho từng loại thuốc.

 

- Cân nhắc khi phối hợp hai loại thuốc ngay từ đầu.

 

- Kết hợp ức chế canxi với ức chế hệ renin angiotensin cho phần lớn bệnh nhân.

 

 Tác giả: Nguyễn Tá Đông - Trung tâm tim mạch- Bệnh viện TƯ Huế
Tin tức khác:
Nhận diện gừng Trung Quốc và Việt Nam (22/12/2012)
Gia tăng bệnh nhân tim mạch (22/12/2012)
Bộ Y tế chấn chỉnh công tác tiêm chủng (22/12/2012)
Triển khai Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (22/12/2012)
Cho trẻ uống VitaminA hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng (3/6/2013)
Những điều cần biết về bệnh cao huyết áp (4/6/2013)
Tập Sắc khí khí công để khỏe mạnh, sống lâu và minh mẫn (4/6/2013)
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh Tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở (28/11/2013)
PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRIỆT MẠCH QUA SIÊU ÂM DOPPLER - THD (10/4/2014)
Không ngừng đổi mới để phát triển (16/1/2014)
9 Điều Y huấn cách ngôn - Hải thượng Lãn Ông (7/2/2014)
Thân thế -Sự nghiệp Việt Y tổ Hải thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác (7/2/2014)
TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU TRIỆT MẠCH (19/4/2014)
Ứng dụng thiết bị phục hồi chức năng hiện đại vào khám và điều trị (15/5/2014)
ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ TĨNH LẦN THỨ V - NHIỆM KỲ 2014 - 2017 (27/5/2014)
Video Clips
Video
Đoàn thanh niên bệnh viện YHCT khám và cấp phát thuốc miễn phí tại Sơn Hà - Hương Sơn
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BV YHCT HÀ TĨNH
Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm
ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN (PGS. TS NGUYỄN NHƯỢC KIM)
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cắt điều hòa của cán bộ để phục vụ bệnh nhân
PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRIỆT MẠCH QUA SIÊU ÂM DOPPLER - THD
Thông tin mới nhất
LỄ CHIA TAY TTƯT, BS.CKII DƯƠNG ĐĂNG HIỀN, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN VỀ NGHĨ HƯU THEO CHẾ ĐỘ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CỔ TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-Cov-2
TẾT SUM VẦY-MỪNG ĐẢNG 90 NĂM, MỪNG XUÂN 2020
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN YHCT HÀ TĨNH NĂM 2019
TIÊM TRUYỀN DỄ NHƯNG KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN
Chữa Bệnh đau thần kinh tọa
Dự báo thời tiết
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh
Địa chỉ: Đường Hà Hoàng - Đoài Thịnh - Thạch Trung - Tp Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.856.663 - Fax: 02393.856.663
Email: bvyhcthatinh@gmail.com - Website: http://bvyhoccotruyenhatinh.vn